YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARININ TESCİL VE İLANI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 17.05.2023
Genel Kurul Tarihi 15.06.2023
Genel Kurul Saati 15:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3 – Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 – 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun okunması,
5 – 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 – Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 – Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
9 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 – Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karara bağlanması.
12 – Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
13 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
14 – Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 – Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7’nci maddesine ilişkin tadil metninin genel kurul onayına sunulması,
16 – Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2023 YEŞİL YATIRIM HOLDİNG TEHİR BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 TEHİR EDİLEN REVİZE 2023 OGK YEŞİL YATIRIM HOLDİNG İLAN METNİ 2022.pdf – İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı i İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.06.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 YEŞİL YATIRIM 2023 TUTANAK.pdf – Tutanak
EK: 2 YEŞİL YATIRIM HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.06.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.06.2023 tarihinde tescil edilerek, 23.06.2023 tarih ve 10859 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164947

BIST

Yorum yapın