Yargı düzenlemelerini içeren kanun teklifi Meclis’te kabul edildi

Kamuoyunda ‘7’nci Yargı Paketi’ olarak bilinen, ‘İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ Genel Kurul’da kabul edildi.

Kanunla; çocuğu hasta annelere infaz ertelemesi getiriliyor. Kiracı ve ev sahibi arasındaki anlaşmazlıklarda, arabuluculuk zorunlu oluyor. Uyuşturucuyla mücadelede ağır cezalar öngörülüyor. TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanuna göre; Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yapılan değişiklikle; uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili ceza artırımına gidiliyor.

Yargı paketiyle; İcra İflas Kanunu’nda değişiklikler yapılıyor. Buna göre; konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak ‘hakim onayından geçtikten sonra’ yerine getirilebilmesi sağlanıyor. Aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınması amaçlanıyor. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanıyor. Üzerindeki haciz kalktığı halde yediemin depolarında bulunan malların daha etkin bir şekilde tasfiyesi için düzenleme yapılıyor.

Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar, dava şartı olarak arabuluculuk kapsamına alınıyor. Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davalarının zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenleniyor.

Yorum yapın