Resmi Gazete’de bugün (28.03.2023)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2023/1)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 16/2/2023 Tarihli ve E: 2023/31, K: 2023/24 Sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 14/12/2022 Tarihli ve 2018/21866 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2019/24582 Başvuru Numaralı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 19/1/2023 Tarihli ve 2021/9387 Başvuru Numaralı Kararı
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 27/03/2023 Tarihli ve 2023/280 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçimi Geçici Aday Listesi
İLÂN BÖLÜMÜ
a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Yorum yapın