KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK’nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK’nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
TTK’nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

SPK’ nın 10 Nisan 2014 Tarih ve 11/352 sayılı ve 04 Ekim 2018 Tarih ve 49/1126 Sayılı Kararlarında belirtilen esaslar çerçevesinde ve TTK’ nın 376. maddesinin 3. fıkrası gereğince hazırlanan 30 Haziran 2022 tarihli finansal durum tablosundaki makul değerlere göre özkaynaklar ile aynı tarih itibarıyla SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan finansal durum tablosundaki kayıtlı değerlere göre özkaynak mutabakatı aşağıdadır:
31 Aralık 2022
A –  TMS/TFRS ( SPK Mevzuatı) Çerçevesinde Hazırlanan  Finansal Durum Tablosu Özkaynak (257.153.558)
B- Henüz İfa Edilmemiş Yabancı Para Yükümlülükler Kaynaklı Kur Farkı Karı/Zararı 1.727.334.209
C- TTK 376 Raporlanan Özkaynak 1.470.180.651
Sonuç olarak, Şirketin henüz ifa edilmemiş yabancı para yükümlülüklerinden kaynaklanan kur farkı zararlarının Finansal Durum Tablosunda dikkate alınmaması sonucunda oluşan pozitif fark nedeniyle TTK’nın 376. Maddesinde öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı görülmektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128295

BIST

Yorum yapın