İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

İHLAS HABER AJANSI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
PAY 03.11.2021 TÜRKİYE BORSA İSTANBUL A.Ş. YILDIZ PAZAR

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Hamiline 1 TRY 10696875 6,56 Oyda ve Yönetim Kurulu Üyesi Seçiminde İmtiyaz Bulunmaktadır. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 152303125 93,44 Yoktur. İşlem Görüyor

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165507

BIST

Yorum yapın