ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 04.07.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERCY00019 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, ERCB, TREERCY00027 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREERCY00019 0 0
B Grubu, ERCB, TREERCY00027 0 0

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 77.770.481
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.662.516,85
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 128.454.842 -57.626.882,76
4. Vergiler ( – ) 56.298.001 0
5. Net Dönem Kârı 184.752.843 -57.626.882,76
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) 0 -63.962.751,78
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 184.752.843 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 618.513,81 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 185.371.356,81 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 04.08.2023 tarihli toplantısında alınan 2022 Yılı Kâr payı dağıtımına ilişkin kararda
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre vergiler sonrası 184.752.843,00 TL net dönem kârı, aynı döneme ilişkin Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası (57.626.882,76) TL net dönem zararı oluşmuştur.
Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarında ödenecek vergiler sonrası (57.626.882,76) TL net dönem zararı olması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 4 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165527

BIST

Yorum yapın