ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 04.07.2023
Genel Kurul Tarihi 04.08.2023
Genel Kurul Saati 14:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 03.08.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Palladium Tower Barbaros Mah Kardelen Sk No:2/1 Kat:-1 34746, Ataşehir İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – 2022 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
3 – 2022 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
4 – 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
5 – Yönetim Kurulu’nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
6 – Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
7 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücret veya huzur haklarının tespiti,
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşunu seçiminin onaya sunulması
10 – 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince “Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15 – . Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Gündem ve Davet.pdf – İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165528

BIST

Yorum yapın