Dünya Bankası’ndan “kayıp 10 yıl” uyarısı

Dünya Bankası’nın Pazartesi günü yayımladığı bir raporunda politika yapıcıların, işgücü arzını, üretkenliği ve yatırımı artırmak için iddialı girişimlerde bulunmaması durumunda, ortalama potansiyel küresel ekonomik büyümenin 2030’a kadar yılda yüzde 2,2 ile otuz yılın en düşük seviyesine düşeceği belirtildi. Bu durumun da dünya ekonomisi için “kayıp bir on yıl”ı başlatacağı kaydedildi.

Potansiyel gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesinde beklenen geniş tabanlı yavaşlamayı tersine çevirmedeki başarısızlığın, dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele etme ve yoksulluğu azaltma becerisi üzerinde derin etkileri olacağı belirtilen raporda, bu durumun engellenmesi için şu önerilere yer verildi:

“Sürdürülebilir sektörlerde yatırımı artırmak, ticaret maliyetlerini azaltmak, hizmetlerde büyümeyi artırmak ve işgücüne katılımı genişletmek için ortak çabalar, potansiyel GSYİH büyümesini yüzde 0,7’ye kadar artırarak yüzde 2,9’a çıkarabilir.”

Dünya Bankası Baş Ekonomisti Indermit Gill, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Küresel ekonomi için kayıp bir on yıl yaklaşıyor olabilir” diyerek, çalışmayı teşvik eden, üretkenliği artıran ve yatırımı hızlandıran politikaların bu eğilimi tersine çevirebileceğini söyledi.

Raporda, Kovid-19 salgını ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali de dahil olmak üzere son birkaç yılda meydana gelen krizlerin yaklaşık otuz yıllık sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sona erdirdiği belirtildi.

Yorum yapın