DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 28.02.2023
Genel Kurul Tarihi 28.03.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Bentley-Lamborghini Showroom Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi (Doğuş Center Maslak), No:4, İç Kapı No: 3, Sarıyer /İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 – Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
3 – Bağımsız denetçi raporunun okunması,
4 – Finansal tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması,
5 – Faaliyet yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 – Faaliyet yılında oluşan karın dağıtımı hususunda, 14 Kasım 2022 tarihinde yapılan kar pay avansı ödemesi dikkate alınarak hazırlanan Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 – 2023 faaliyet yılında, esas sözleşmemize ve mevzuata uygun dağıtılabilecek dönem karının oluşması halinde, kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
8 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi mali hakların belirlenmesi,
9 – Yönetim Kurulunca 2023 faaliyet yılı için şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması,
10 – Şirket esas sözleşmesinin “6 -Sermayesi” başlıklı maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
11 – Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaya sunulması,
12 – Yıl içinde yapılacak bağışların sınırının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağl Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6 DOAS DONATION AND CHARITY POLICY.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 7 DOAŞ GK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf – Hazır Bulunanlar List

Yorum yapın