ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 yılına ait karın kullanım şekli ile ilgili Genel Kurul kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 01.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2023
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%)
CIMSA, TRACIMSA91F9 Peşin 2,9611107 296,11107 10 2,6649996 266,49996

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 03.04.2023 03.04.2023 05.04.2023 04.04.2023

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
CIMSA, TRACIMSA91F9 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 3.562.117.462,00 TL dönem net karı elde edilmiştir.
SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2022 yılına ait söz konusu konsolide dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşmenin 26. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşüldükten sonra kalan 3.431.573.091,00 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,
Birinci Kâr Payı 6.754.222,10 TL
İkinci Kâr Payı 393.245.777,90 TL
Toplam Brüt Kar Payı 400.000.000,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) 39.324.577,79 TL
Olağanüstü Yedek 2.992.248.513,21 TL
Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karından Yasal Yükümlülükler ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi hükmüne istinaden gerekli yasal fonların ayrıldıktan sonra, dağıtılacak 400.000.000,00 TL brüt kar payının 207.316.673,38 TL’lik kısmının dönem net karından bakiye 192.683.326,62 TL kısmın ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,
Böylelikle 2022 yılı Karından 135.084.442,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 400.000.000,00 TL (Brüt) Kar Payının 03 Nisan 2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 29 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 135.084.442
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 197.325.616,3
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi –

* SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 3.261.121.844 855.313.430,43
4. Vergiler ( – ) -300.995.618 0
5. Net Dönem Kârı 3.431.573.091 855.313.430,43
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.431.573.091 855.313.430,43
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 5.232.293 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.436.805.384 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 6.754.222,1 0
* Nakit 6.754.222,1 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 393.245.777,9 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 39.324.577,79 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 608.672.179,26
19. Olağanüstü Yedek 2.992.248.513,21 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 192.683.326,62

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – NAKİT (TL) – NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI – BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – TUTARI(TL) – NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI – ORANI(%) – NET
– – – 360.000.000 0 10,49 2,665 266,5
TOPLAM 360.000.000 0 10,49 2,665 266,5

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129607

BIST

Yorum yapın